Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến - Nguyễn Mạnh Anh Dũng

721 | 04-06-2016 | 2
Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nhan đề: Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Tác giả: Nguyễn Mạnh Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 154

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truy cập vô tuyến, trải phổ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các phương pháp đa truy nhập và kỹ thuật trải phổ

Chương 2. Tạo mã trải phổ

Chương 3. Các hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp

Chương 4. Mô hình kênh đa truy nhập phân chia theo mã và hiệu năng của nó

Chương 5. Đa truy nhập vô tuyến trong môi trường pha đinh di động và phân tập

Chương 6. Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao và cdma đa sóng mang

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Hệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mớiHệ thống nhiệt và điều hòa trên xe hơi đời mới

Trần Thế San, Trần Duy Nam

231  905  27 

5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán5 điểm mấu chốt cho đầu tư chứng khoán

J.Dennis, Jean-Jacques

323  147 

Hóa học môi trường - Tập 1, 2ndHóa học môi trường - Tập 1, 2nd

Đặng Kim Chi

262  1383 

Hướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - Tập 3: Hệ thống điệnHướng dẫn sửa chữa xe honda đời mới - Tập 3: Hệ thống điện

Phạm Thành Đường, Phạm Văn Cảnh

224  97