Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến - Nguyễn Mạnh Anh Dũng

696 | 04-06-2016 | 2
Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Nhan đề: Lý Thuyết Trải Phổ Và Đa Truy Nhập Vô Tuyến

Tác giả: Nguyễn Mạnh Anh Dũng,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 154

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: truy cập vô tuyến, trải phổ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Tổng quan các phương pháp đa truy nhập và kỹ thuật trải phổ

Chương 2. Tạo mã trải phổ

Chương 3. Các hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp

Chương 4. Mô hình kênh đa truy nhập phân chia theo mã và hiệu năng của nó

Chương 5. Đa truy nhập vô tuyến trong môi trường pha đinh di động và phân tập

Chương 6. Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao và cdma đa sóng mang

Hướng dẫn trả lời

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ chế tạo bánh răngCông nghệ chế tạo bánh răng

Trần Văn Địch

329  1804  21 

Giáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảngGiáo trình nguyên lý máy - Phần 1: Bài giảng

Vương Văn Tiên, Trương Quang Trường

107  1519 

Động lực học máy trụcĐộng lực học máy trục

Trần Văn Chiến

188  982 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  1549  62