Kỹ thuật xung cơ bản và nâng cao - Nguyễn Tấn Phước

1465 | 24-05-2016 | 50
Kỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Nhan đề: Kỹ thuật xung cơ bản và nâng cao

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 172

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật xung, mạch dao động đa hài,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về kỹ thuật xung

Chương 2: Các phương pháp biến đổi dạng xung

Chương 3: Mạch dao động đa hài lưỡng ổn

Chương 4: Mạch dao động đa hài đơn ổn

Chương 5: Mạch dao động đa hài phi ổn

Chương 6: Mạch tạo xung dòng OP-AMP

Chương 7: Vi mạch định thì 555

Chương 8: Mạch dao động tích thoát dùng UJT

Chương 9: Mạch tạo xung dùng cổng logic

Chương 10: Mạch Schmitt Trigger

Chương 11: Mạch dao động VCO và CCO

Download

Có thể bạn cần

Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1Tính toán thiết kế hệ dẫn động cơ khí - Tập 1

Trịnh Chất, Lê Văn Uyển

272  185 

Chế độ cắt gia công cơ khíChế độ cắt gia công cơ khí

Nguyễn Ngọc Đào, Trần Thế San, Hồ Viết Bình

256  1778  37 

Công nghệ sinh học trong nông nghiệpCông nghệ sinh học trong nông nghiệp

Nguyễn Ngọc Hải

140  848  11 

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Nguyễn Hồng Long, Lê Thị Thùy Dương

197  1269  21 

Cambridge Practice Tests for IELTS 1Cambridge Practice Tests for IELTS 1

University of Cambridge

162  74