Kỹ thuật viễn thông - Nguyễn Tiến Ban

809 | 04-06-2016 | 1
Kỹ thuật viễn thông

Nhan đề: Kỹ thuật viễn thông

Tác giả: Nguyễn Tiến Ban,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 145

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử viễn thông, kỹ thuật chuyển mạch, kỹ thuật truyền dẫn,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật truyền dẫn

Chương 2: Cơ sở kỹ thuật chuyển mạch

Chương 3: Cơ sở kỹ thuật mạng IP và NGN

Thuật ngưc viết tắt

Download

Có thể bạn cần

Hệ thống thông tin quang - Tập 2Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Vũ Văn San

325  1636  20 

Cơ điện tử: Các thành phần - Các phương pháp - Các thí dụCơ điện tử: Các thành phần - Các phương pháp - Các thí dụ

Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phong Điền, Nguyễn Quang Hoàng, Hoàng Minh Sơn

430  361 

Giáo trình máy tiện và gia công trên máy tiệnGiáo trình máy tiện và gia công trên máy tiện

Nguyễn Viết Tiếp

286  1783  31 

Giáo trình Autocad 2007Giáo trình Autocad 2007

Phạm Gia Hậu

111  2188  34 

Bài tập Nguyên lý máyBài tập Nguyên lý máy

Tạ Ngọc Hải

252  1076