Kỹ thuật thông tin quang 2 - Đỗ Văn Việt Em

756 | 04-06-2016 | 6
Kỹ thuật thông tin quang 2

Nhan đề: Kỹ thuật thông tin quang 2

Tác giả: Đỗ Văn Việt Em,

Nhà xuất bản: Học viện CN Bưu chính viễn thông

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 216

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thông tin qang,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG WDM

CHƯƠNG 2: KHUẾCH ĐẠI QUANG

CHƯƠNG 3: TRUYỀN TẢI IP/WDM

CHƯƠNG 4: HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG COHERENT

ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI

Download

Có thể bạn cần

Intersive IELTS ListeningIntersive IELTS Listening

Nguyễn Thị Thanh Hương

140  865 

Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tinTiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin

Thạc Bình Cường, Hồ Xuân Ngọc

254  1743  32 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiệnGiáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Trần Đình Huấn

157  1517  23