Kỹ thuật điện - Lưu Thế Vinh

700 | 28-10-2016 | 10
Kỹ thuật điện

Nhan đề: Kỹ thuật điện

Tác giả: Lưu Thế Vinh,

Nhà xuất bản: ĐH Đà Lạt

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 176

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật điện, mạch điện, dòng điện xoay chiều, máy điện, máy biến áp,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ 1 CỞ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MẠCH ĐIỆN

Chương 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện

Chương 2. Dòng điện xoay chiều hình sin

Chương 3. Các phương pháp phân tích và giải mạch điện

Chương 4. Mạch điện 3 pha

Phần thứ 2. MÁY ĐIỆN

Chương 5 Khái niệm chung về máy điện

Chương 6 Máy biến áp

Chương 7. Máy điện không đồng bộ

Chương 8. Máy điện đồng bộ

Chương 9. Máy điện một chiều

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy công cụ cắt gọtGiáo trình máy công cụ cắt gọt

Nguyễn Kinh Luân

129  1504  17 

Family and Friends 3: ClassbookFamily and Friends 3: Classbook

Naomi Simmons

122  2122  27 

Lí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điệnLí thuyết và bài tập tính toán sửa chữa máy điện

Nguyễn Trọng Thắng

269  2811  100 

Giáo trình công nghệ xử lý nước thảiGiáo trình công nghệ xử lý nước thải

Trần Văn Nhân, Ngô Thị Nga

326  2242  63