Hướng dẫn thực hành điện công nghiệp - Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh

2447 | 24-05-2016 | 78
Hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Nhan đề: Hướng dẫn thực hành điện công nghiệp

Tác giả: Bùi Hồng Huế, Lê Nho Khanh,

Nhà xuất bản: Xây dựng

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 249

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện công nghiệp, hướng dẫn thực hành,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: Làm quen với thiết bị điện công nghiêp

Phần 2: Các kỹ thuật cơ bản kiểm tra, đấu nối động cơ xoay chiều ba pha

Phần 3: Các mạch điều khiển, bảo vệ động cơ xoay chiều ba pha

Phần 4: Mở máy động cơ xoay chiều ba pha

Phần 5: Các mạch điện hảm động cơ xoay chiều ba pha

Phần 6: Lắp đặt một số mạch điện diển hình khác

Phần 7: Thuyết minh đề thi lắp đặt hệ thống điện

Phụ lục

Download