Hệ thống thông tin quang - Tập 2 - Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp, Nguyễn Huỳnh Minh Tâm

166 | 16-07-2020 | 2
Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Nhan đề: Hệ thống thông tin quang - Tập 2

Tác giả: Lê Quốc Cường, Đỗ Văn Việt Em, Phạm Quốc Hợp, Nguyễn Huỳnh Minh Tâm,

Nhà xuất bản: Thông tin & Truyền thông

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 248

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: thông tin quang, hệ thống,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Nguyễn Thị Minh Tâm

313  1107  16 

Giáo trình thủy khí động lựcGiáo trình thủy khí động lực

Trần Văn Lịch

226  1718  28 

Hệ thống thông tin quang - Tập 1Hệ thống thông tin quang - Tập 1

Vũ Văn San

279  2178  31 

Giáo trình thí nghiệm điện kỹ thuậtGiáo trình thí nghiệm điện kỹ thuật

Trần Thị Hà

129  981  10