Giới thiệu về đa phương tiện - Đỗ Trung Tuấn

425 | 08-06-2016 | 0
Giới thiệu về đa phương tiện

Nhan đề: Giới thiệu về đa phương tiện

Tác giả: Đỗ Trung Tuấn,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 53

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: da phương tiện, multimedia,

Download

Tóm tắt:

1. Multimedia

2. Các tình huống dùng đa phương tiện

3. Bản quyền

4. Quá trình phát triển đa phương tiện

5. Sơ đồ phát triển

6. Pha lập kế hoạch và vạch nét chính

7. Pha viết kịch bản và lên kế hoạch về dữ liệu

8. Sản xuất sản phẩm

9. Các thiết bị đa phương tiện

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Linh kiện điện tửLinh kiện điện tử

CĐ Công nghiệp Hà Nội

102  359 

Giáo trình sinh học phân tửGiáo trình sinh học phân tử

Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

225  707  19 

Động cơ đốt trong, 5thĐộng cơ đốt trong, 5th

Phạm Minh Tuấn

179  605 

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Văn Ký, Lã Thị Ngọc Diệp

144  688 

Bài tập ngữ pháp Tiếng AnhBài tập ngữ pháp Tiếng Anh

Xuân Bá

202  652  37