Giáo trình vật liệu điện - Nguyễn Đình Thắng

1054 | 08-05-2016 | 7
Giáo trình vật liệu điện

Nhan đề: Giáo trình vật liệu điện

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 249

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cấu tạo và phân loại vật liệu

Phần thứ nhất: Vật liệu cách điện

Chương 2: Tính dẫn điện của điện môi

Chương 3: Sự phân cực của điện môi

Chương 4: Tổn hao trong điện môi

Chương 5: Sự phóng điện trong điện môi

Chương 6: Tính chất cơ - lý - hóa của điện môi

Chương 7: Vật liệu cách điện thể khí

Chương 8: Vật liệu cách điện thể lỏng

Chương 9: vật liệu cách điện thể rắn

Phần thứ hai: Vật liệu dẫn điện, vật liệu bán dẫn, vật liệu từ

Chương 10: Vật liệu dẫn điện

Chương 11: Vật liệu bán dẫn

Chương 12: Vật liệu từ

Download