Giáo trình thực hành điện cơ bản - Bộ môn cung cấp điện

2135 | 08-05-2016 | 30
Giáo trình thực hành điện cơ bản

Nhan đề: Giáo trình thực hành điện cơ bản

Tác giả: Bộ môn cung cấp điện,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 33

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: NÔI DÂY DAN DIEN - LÀM

Bài 2: HÀN DÂY- SI CHÌ

Bài 3: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VOM

Bài 4: SỬ DỤNG AMPE - KẾ KẸP

Bài 5: XÁC ĐỊNH CỰ TÍNH - MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Bài 6: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH- MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Bài 7: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH - ĐỘNG CƠ BA PHA- 6 ĐẦU MÁY

Bài 8: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG CƠ- KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA- 9 ĐẦU DÂY

Bài 9: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG CƠ- KHÔN G ĐỒNG BỘ 3 PHA- 12 ĐẦU DÂY

Bài 10:  XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH - BỘ DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PYHA

Download

Có thể bạn cần