Giáo trình thực hành điện cơ bản - Bộ môn cung cấp điện

1946 | 08-05-2016 | 29
Giáo trình thực hành điện cơ bản

Nhan đề: Giáo trình thực hành điện cơ bản

Tác giả: Bộ môn cung cấp điện,

Nhà xuất bản: ĐH Công nghiệp Tp.HCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 33

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Bài 1: NÔI DÂY DAN DIEN - LÀM

Bài 2: HÀN DÂY- SI CHÌ

Bài 3: SỬ DỤNG ĐỒNG HỒ VOM

Bài 4: SỬ DỤNG AMPE - KẾ KẸP

Bài 5: XÁC ĐỊNH CỰ TÍNH - MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA

Bài 6: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH- MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Bài 7: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH - ĐỘNG CƠ BA PHA- 6 ĐẦU MÁY

Bài 8: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG CƠ- KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA- 9 ĐẦU DÂY

Bài 9: XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH ĐỘNG CƠ- KHÔN G ĐỒNG BỘ 3 PHA- 12 ĐẦU DÂY

Bài 10:  XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH - BỘ DÂY ĐỘNG CƠ MỘT PYHA

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thiết kế cấp điệnGiáo trình thiết kế cấp điện

Bộ môn cung cấp điện

137  989  29 

Khí nén và thủy lựcKhí nén và thủy lực

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lan

192  974  28 

Giáo trình công nghệ CNCGiáo trình công nghệ CNC

Trần Đức Quý, Phạm Văn Bổng, Nguyễn Xuân Chung,Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng,Trịnh Văn Long

145  1382  13 

Family and Friends 2: ClassbookFamily and Friends 2: Classbook

Naomi Simmons

113  1943  27