Giáo trình máy điện đăc biệt - Nguyễn Trọng Thắng

520 | 07-06-2016 | 10
Giáo trình máy điện đăc biệt

Nhan đề: Giáo trình máy điện đăc biệt

Tác giả: Nguyễn Trọng Thắng,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia TpHCM

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 99

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: máy điện 1 chiều, máy biến áp đặc biệt, máy điện đồng bộ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1:Máy điện một chiều đặc biệt

Chương 2:Máy biến áp đặc biệt

Chương 3:Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ đặc biệt

Chương 4:Máy điện đồng bộ đặc biệt

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Thí nghiệm kỹ thuật điệnThí nghiệm kỹ thuật điện

Bộ môn Điện công nghiệp

89  572 

Khí nén và thủy lựcKhí nén và thủy lực

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lan

192  315 

Giáo trình thực hành điện cơ bảnGiáo trình thực hành điện cơ bản

Bộ môn cung cấp điện

33  883  16