Giáo trình máy điện - Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh

1804 | 27-10-2016 | 68
Giáo trình máy điện

Nhan đề: Giáo trình máy điện

Tác giả: Đặng Văn Đào, Trần Khánh Hà, Nguyễn Hồng Thanh,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2003

Số trang: 181

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Máy điện, Máy biến áp, Máy điện không đồng bộ, Máy điện đồng bộ, Máy điện 1 chiều, Dây quấn máy điện,

Download

Tóm tắt:

Khái niệm chung về máy điện

Chương 1: Máy biến áp

Chương 2: Máy điện không đồng bộ

Chương 3: Máy điện đồng bộ

Chương 4: Máy điện 1 chiều

Chương 5: Dây quấn máy điện

Chương 6: Các chế độ làm việc và các dạng khác của máy điện không đồng bộ

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình chi tiết máyGiáo trình chi tiết máy

Nguyễn Văn Yến

275  1375 

Thực tập vi sinh vật chuyên ngànhThực tập vi sinh vật chuyên ngành

Nguyễn Xuân Thành, Vũ Thị Hoàn, Nguyễn Thế Bình, Đinh Hồng Duyên

103  934 

Let's Go 4: Students Book 3 EditionLet's Go 4: Students Book 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins, C. Graham

81  729 

Giáo trình lý thuyết chuyên môn tiệnGiáo trình lý thuyết chuyên môn tiện

Trần Đình Huấn

157  1459  23 

Công nghệ CNCCông nghệ CNC

Trần Văn Địch

277  962