Giáo trình lưới điện - Trần Bách

1885 | 02-05-2016 | 37
Giáo trình lưới điện

Nhan đề: Giáo trình lưới điện

Tác giả: Trần Bách,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái quát về lưới điện

Chương 2: Thông số và sơ đồ thay thế của lưới điện

Chương 3: Đặc tính truyền tải điện năng

Chương 4: Tính toán chế độ xác lập của lưới phân phối

Chương 5: Tính toán lưới hệ thống và lưới truyền tải

Chương 6: Chọn tiết diện dây dẫn trong thiết kế lưới điện - Khái quát về quy hoạch thiết kế lưới điện

Chương 7: Vận hành lưới điện

Câu hỏi ôn tập

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Bài tập hóa học 12Bài tập hóa học 12

Nguyễn Xuân Trường, Từ Ngọc Ánh, Phạm Văn Hoan

169  181 

Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2Sổ tay công nghệ chế tạo máy - Tập 2

Nguyễn Đắc Lộc, Lê Văn Tiến, Ninh Đức Tốn, Trần Xuân Việt

584  1390  29 

Cấp khí đốtCấp khí đốt

Hoàng Thị Hiền

284  170