Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng - Nguyễn Quyết Nguyền

2172 | 11-04-2016 | 75
Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

Nhan đề: Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng

Tác giả: Nguyễn Quyết Nguyền,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 250

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các linh kiện điện tử thụ động

Chương 2: Chất bán dẫn điện và điôt bán dẫn

Chương 3: Trazito lưỡng cực

Chương 4: Các cấu kiện bán dẫn khác

Chương 5: Vi điện tử

Download

Có thể bạn cần

Family and Friends 5: ClassbookFamily and Friends 5: Classbook

Naomi Simmons

123  1903  21 

Ngắn mạch trong hệ thống điệnNgắn mạch trong hệ thống điện

Lã Văn Út

225  1264  37 

Gia công trên máy tiệnGia công trên máy tiện

Nguyễn Tiến Đào

248  996  10 

Giáo trình quản trị doanh nghiệpGiáo trình quản trị doanh nghiệp

Ngô Kim Thanh, Lê Văn Tâm

405  4186  119