Giáo trình kỹ thuật xung - số - Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái

1940 | 08-06-2016 | 54
Giáo trình kỹ thuật xung - số

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật xung - số

Tác giả: Đặng Văn Chuyết, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Xuân Khánh, Lê Văn Thái,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 237

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: kỹ thuật xung, kỹ thuật số,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: TÍN HIỆU XUNG

CHƯƠNG 2: KHÓA ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 3: MẠCH VI PHÂN

CHƯƠNG 4: MẠCH PHÂN TÍCH

CHƯƠNG 5: MẠCH HẠN CHẾ VÀ GHIM ĐIỆN ÁP

CHƯƠNG 6: MẠCH DAO ĐỘNG XUNG

CHƯƠNG 7: CÁC HỆ ĐẾM VÀ MÃ

CHƯƠNG 8: CÁC CỔNG LOGIC CƠ BẢN

CHƯƠNG 9: MẠCH ĐIỆN CỔNG LOGIC

CHƯƠNG 10: HỆ LOGIC TỔ HỢP

CHƯƠNG 11: HỆ LOGIC CÓ NHỚ

CHƯƠNG 12: MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA KỸ THUẬT SỐ

PHỤ LỤC

Download

Có thể bạn cần

An toàn điện trong nông nghiệpAn toàn điện trong nông nghiệp

Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

134  708 

Giáo trình tin học căn bảnGiáo trình tin học căn bản

Đỗ Thanh Liên Ngân, Hồ Văn Tú

173  2112  21