Giáo trình kỹ thuật vi xử lý - Chu Khắc Huy

838 | 08-05-2016 | 13
Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật vi xử lý

Tác giả: Chu Khắc Huy,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 231

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ VI XỬ LÝ

CHƯƠNG 2. BIỂU DIỄN THÔNG TIN TRONG MÁY VI TÍNH

CHƯƠNG 3. BỘ VI XỬ LÝ 8088 VÀ CÁC BỘ VI XỬ LÝ TIÊN TIẾN

CHƯƠNG 4. LẬP TRÌNH HỢP NGỮ VỚI BỘ VI XỬ LÝ 8088

CHƯƠNG 5. BỘ NHỚ

CHƯƠNG 6. GHÉP NỐI VI XỬ LÝ VỚI THIẾT BỊ NGOẠI VI

CHƯƠNG 7. CÁC MẠCH GHÉP NỐI PHỤ TRỢ KHÁC

CHƯƠNG 8. VI ĐIỀU KHIỂN

Download

Có thể bạn cần