Giáo trình kỹ thuật máy điện - Bùi Mạnh Đôn

926 | 28-04-2016 | 8
Giáo trình kỹ thuật máy điện

Nhan đề: Giáo trình kỹ thuật máy điện

Tác giả: Bùi Mạnh Đôn,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 140

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỌC SINH

PHẦN 1. THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP 1 PHA 2 CUỘN DÂY VÀ MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU

PHẦN 2. THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY VÀ ỔN ÁP SECVOR

PHẦN 3. THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP TỰ NGẪU 3 PHA -3 PHA TRỤ VÀ MÁY BIẾN ÁP CÁCH LY

PHẦN 4. THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN MỘT CHIỀU

PHẦN 5. THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN MỘT CHIỀU

PHẦN 6. THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

PHẦN 7. THÍ NGHIỆM MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lâm Tăng Đức, Trần Đình Khôi Quốc

229  1188  12 

Giáo trình kỹ thuật xung - sốGiáo trình kỹ thuật xung - số

Lương Ngọc Hải

233  1235 

Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVTBài giảng Tiếng Anh chuyên ngành BCVT

Nguyễn Quỳnh Giao, Nguyễn Hồng Nga

160  951 

Kết cấu và tính toán ô tôKết cấu và tính toán ô tô

ĐH Giao Thông

212  276  19 

Cơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnhCơ học kết cấu - Tập 2: Hệ siêu tĩnh

Lều Thọ Bình

264  1406