Giáo trình cung cấp điện - Ngô Hồng Quang

4562 | 17-04-2016 | 229
Giáo trình cung cấp điện

Nhan đề: Giáo trình cung cấp điện

Tác giả: Ngô Hồng Quang,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 296

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương mở đầu

Chương 1: Xác định phụ tả điện

Chương 2: Xác định tổn thất trên lưới cung cấp điện

Chương 3: Phương pháp so sánh kinh tế kỹ thuật các phương án cung cấp điện

Chương 4: Các trạm trong lưới cung cấp điện

Chương 5: Tính toán ngắn mạch trong lưới cung cấp điện

Chương 6: Lựa chọn các thiết bị điện

Chương 7: Tính toán chiếu sáng

Chương 8: Tính toán bù công suất phản kháng nâng cao hệ số công suất

Chương 9: Tính toán thiết kế lắp đặt đường dây tải điện trung, hạ thế

Phụ lục

 

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình Công nghệ tế bàoGiáo trình Công nghệ tế bào

Nguyễn Hoàng Lộc

202  402 

Kỹ thuật mạch điện tửKỹ thuật mạch điện tử

Phạm Minh Hà

441  508  15 

Nguyên lý động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trong

Nguyễn Tấn Tiến

492  822  13