Giáo trình công nghệ ô tô - phần điện - Phạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam

250 | 21-03-2017 | 14
Giáo trình công nghệ ô tô - phần điện

Nhan đề: Giáo trình công nghệ ô tô - phần điện

Tác giả: Phạm Tố Như, Nguyễn Đức Nam,

Nhà xuất bản: Lao động - Xã hội

Năm xuất bản: 2010

Số trang: 130

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện ô tô, công nghệ ô tô,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Autocad trong kỹ thuật điệnAutocad trong kỹ thuật điện

Bộ môn cung cấp điện

42  586 

Thực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăngThực hành sửa chữa - bảo dưỡng động cơ xăng

Trần Thế San, Đỗ Dũng

392  735  22 

Kỹ thuật viễn thôngKỹ thuật viễn thông

Nguyễn Tiến Ban

145  390 

Get It Up 3Get It Up 3

Nguyễn Trường Giang, Trần Thị Mỹ Duyên

65  1071  27 

Lý thuyết ô tô máy kéoLý thuyết ô tô máy kéo

Nguyễn Hữu Cẩn, Dư Quốc Thịnh, Phạm Minh Thái, Nguyễn Văn Tài, Lê Thị Vàng

362  860  13