Giáo trình an toàn điện - Nguyễn Đình Thắng

1379 | 18-04-2016 | 27
Giáo trình an toàn điện

Nhan đề: Giáo trình an toàn điện

Tác giả: Nguyễn Đình Thắng,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 129

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người

Chương 2: Cấp cứu người bị điện giật

Chương 3: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện

Chương 4: Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản

Chương 5: Phân tích an toàn trong các mạng điện ba pha

Chương 6: Bảo vệ nối đất

Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính

Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp

Chương 9: Bảo vệ chống sét

Chương 10: Những vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ tần số cao, tần số công nghiệp và đề phòng tĩnh điện

Chương 11: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện và tổ chức vận hành an toàn

Download

Có thể bạn cần

Sức Tải Môi Trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long Sức Tải Môi Trường Vịnh Hạ Long - Bái Tử Long

Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang, Vũ Duy Vĩnh, Trần Anh Tú

296  767 

Giáo trình Vật liệu cơ khíGiáo trình Vật liệu cơ khí

Nguyễn Thị Yên

160  1363  15 

Hướng dẫn thực hành kỹ thuật tiệnHướng dẫn thực hành kỹ thuật tiện

Dương Văn Linh, Trần Thế San, Nguyễn Ngọc Đào

339  901  15