Giáo trình Kỹ thuật số - Nguyễn Quyết Nguyên

884 | 08-05-2016 | 4
Giáo trình Kỹ thuật số

Nhan đề: Giáo trình Kỹ thuật số

Tác giả: Nguyễn Quyết Nguyên,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 254

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Cơ sở kỹ thuật số

Chương 2: Các cổng logic cơ bản và mạch điện cổng

Chương 3: Các mạch logic tổng hợp (MSI)

Chương 4: Trigơ số và phần tử logic dãy

Chương 5: Các bộ nhớ bán dẫn

Download

Có thể bạn cần

Thực hành hàn hồ quang - Tập 1Thực hành hàn hồ quang - Tập 1

Ban gia công kim loại tấm

116  1164  13 

Tiếng Anh 11Tiếng Anh 11

Hoàng Văn Vân, Hoàng Thị Xuân Hoa, Đào Ngọc Lộc, Vũ Thị Lợi, Đỗ Tuấn Minh, Nguyễn Quốc Tuấn,

199  223 

Mô hình hóa hệ thống và mô phổngMô hình hóa hệ thống và mô phổng

Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Phạm Thục Anh

206  1680  44