Giáo trình An toàn điện - Quyền Huy Ánh

3596 | 13-05-2016 | 132
Giáo trình An toàn điện

Nhan đề: Giáo trình An toàn điện

Tác giả: Quyền Huy Ánh,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Tp.HCM

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 205

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các khái niệm cơ bản

Chương 2: Phân tích dòng điện qua người

Chương 3: Hệ thống nối đất

Chương 4: Thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ áp

Chương 5: Bảo vệ an toàn cho người

Chương 6: Bảo vệ an toàn cho thiết bị

Chương 7: Bảo vệ chống sét

Chương 8: Công cụ và quản lý an toàn điện

Chương 9: Sơ cứu người bị điện giật

Phụ lục 1: Các tiêu chuẩn và tổ chức an toàn điện trong nước

Phụ lục 2: Một số tổ chức và an toàn điện nước ngoài

Phụ lục 3: Thuật ngữ anh - việt đối chiếu

Download

Có thể bạn cần

Giáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công NghiệpGiáo Trình Kỹ Thuật Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp

Nguyễn Văn Phước, Nguyễn Thị Thanh Phượng

364  1523  28 

Nhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệtNhiên liệu dầu nhờn và chất tải nhiệt

Lưu Văn Hy, Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dân

203  728 

Sửa chữa và lắp ráp các chi tiết động cơSửa chữa và lắp ráp các chi tiết động cơ

Phạm Thanh Đường

180  880  29 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  1288