Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính - Lê Tiến Lộc

690 | 28-11-2016 | 11
Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Nhan đề: Giao tiếp và điều khiển bằng máy tính

Tác giả: Lê Tiến Lộc,

Nhà xuất bản: ĐH Lạc Hồng

Năm xuất bản: 2011

Số trang: 122

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điều khiển bằng máy tính, giao tiếp với máy tính,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Sổ tay và atlas đồ gáSổ tay và atlas đồ gá

Trần Văn Địch

197  1524  30 

55 Cách để tranh luận hiệu quả55 Cách để tranh luận hiệu quả

Nguyễn Thu Hương

66  99 

Bài tập Tiếng Anh 6 (Tập 1-Tập 2)Bài tập Tiếng Anh 6 (Tập 1-Tập 2)

Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Thị Thanh Thảo

211  74 

25 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 1125 Bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11

Nguyễn Thị Minh Hương

167  75 

Tiếng Anh trong thương mạiTiếng Anh trong thương mại

Lê Thị Loan

162  226