Dụng cụ bán dẫn và vi mạch - Lê Xuân Thê

1006 | 08-06-2016 | 15
Dụng cụ bán dẫn và vi mạch

Nhan đề: Dụng cụ bán dẫn và vi mạch

Tác giả: Lê Xuân Thê,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 140

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: dụng cụ bán dẫn, vi mạch,

Download

Tóm tắt:

Phần 1: DỤNG CỤ BÁN DẪN

chương 1:NHỮNG CƠ SỠ VẬT LÝ CỦA CHẤT BÁN DẪN

Chương 2:CÁC LOẠI ĐIỐT BÁN DẪN

Chương 3: TRANSISTOR VÀ CÁC DỤNG CỤ BÁN DẪN KHÁC

Phần 2: MẠCH VI ĐIỆN TỬ TUYẾN TÍNH

Chương 4:MẠCH KHUẾCH ĐẠI VI SAI

Chương 5: KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)Giáo trình thực tập điện tử và kỹ thuật số 1 (Phần điện tử)

Vũ Thành Vinh, Vũ Mạnh Thịnh, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Sơn Hoàn

71  1641  10 

Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2Sổ tay thiết kế cơ khí - Tập 2

Hà Văn Vui, Nguyễn Chỉ Sáng

601  1523  19 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  1298  31