Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1 - Nguyễn Tấn Phước

1280 | 06-06-2016 | 14
Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1

Nhan đề: Điện tử ứng dụng trong công nghiệp - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Tp Hồ Chí Minh

Năm xuất bản: 2001

Số trang: 100

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: điện tử công nghiệp, ứng dụng điện tử,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: MẠCH AVR TRONG NGUỒN XOAY CHIỀU MỘT PHA

CHƯƠNG 2 : MẠCH AVR TRONG MÁY PHÁT XOAY CHIỀU  BA PHA

CHƯƠNG 3: CÁC LOẠI RƠ-LE  BẢO VỆ DÙNG MẠCH ĐIỆN TỬ

CHƯƠNG 4: CÁC LOẠI RƠ-LE THỜI GIAN

CHƯƠNG 5: RƠ-LE QUANG ĐIỆN

CHƯƠNG 6: RƠ-LE HỒNG NGOẠI 

CHƯƠNG 7: ỨNG DỤNG CỦA  SCR VÀ  TRIAC TRONG MẠCH CÔNG SUẤT

 

Download