Điện từ học - Tập 1 - Nguyễn Hữu Hồ

537 | 08-05-2016 | 1
Điện từ học - Tập 1

Nhan đề: Điện từ học - Tập 1

Tác giả: Nguyễn Hữu Hồ,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 198

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

1. Các phân bố điện tích

2. Trường tĩnh điện

3. Thế tĩnh điện

4. Định lý GAUSS

5. Lưỡng cực tĩnh điện

6. Các phân bố dòng

7. Từ trường

8. Định lý Ampère

9. Lưỡng cực từ

Phụ lục 1: Góc đặc

Phụ lục 2: Ôn tập toán

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Sổ tay thợ hànSổ tay thợ hàn

Nguyễn Bá An

282  1007  38 

Từ điển sinh học Pháp - ViệtTừ điển sinh học Pháp - Việt

Lê Khả Kế

247  385 

Giáo trình ngôn ngữ SQLGiáo trình ngôn ngữ SQL

Sở BCVT Hà Nội

177  835 

Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến Sổ tay bảo dưỡng công nghệ tiên tiến

Nguyễn Hồng Long, Lê Thị Thùy Dương

197  783  13