Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21 - Đặng Mộng Lâm, Lê Minh Triết

290 | 18-05-2017 | 3
Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21

Nhan đề: Công nghệ thế giới đầu thế kỷ 21

Tác giả: Đặng Mộng Lâm, Lê Minh Triết,

Nhà xuất bản: Trẻ

Năm xuất bản: 1999

Số trang: 139

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ thế giới, công nghệ đầu thế kỷ 21, thế kỷ xxi,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình máy và lập tình CNCGiáo trình máy và lập tình CNC

Vũ Thị Hạnh

104  345 

Giáo trình thực hành nguội cơ bản và nâng caoGiáo trình thực hành nguội cơ bản và nâng cao

Tổ thực hành nguội

94  761 

Động lực học máyĐộng lực học máy

Đỗ sanh

177  621 

Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1Sổ tay thiết kế đường ô tô - Tập 1

Nguyễn Xuân Trục, Dương Ngọc Hải, vũ Đình Phụng

299  1356  22