Cảm biến đo lường và điều khiển - Nguyễn Tấn Phước

1273 | 24-05-2016 | 20
Cảm biến đo lường và điều khiển

Nhan đề: Cảm biến đo lường và điều khiển

Tác giả: Nguyễn Tấn Phước,

Nhà xuất bản: Hồng Đức

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 130

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: cảm biến đo lường, điều khiển cảm biến, linh kiện cảm biến,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Khái niệm cơ bản về linh kiện cảm biến

Chương 2: Linh kiện cảm biến quang điện

Chương 3: Ứng dụng cảm biến quang điện

Chương 4: Cảm biến nhiệt điện

Chương 5: Linh kiện cảm biến từ

Chương 6: Cảm biến lực

Chương 7: Cẩm biến vị trí - sự dịch chuyển

 

Download

Có thể bạn cần

Let's Go 1: WorkBook 3 EditionLet's Go 1: WorkBook 3 Edition

R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

81  2906  72 

Developing Skills for the TOEIC Test Developing Skills for the TOEIC Test

Paul Edmunds, Anne Taylor, Garrett Byrne

272  5052  30 

Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụngBài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Trần Thị Lệ

261  744