Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử - Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn

1248 | 01-05-2016 | 4
Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Nhan đề: Bài giảng kỹ thuật mạch điện tử

Tác giả: Đoàn Thanh Toản, Phạm Thanh Huyền, Võ Quang Sơn,

Nhà xuất bản: ĐH Giao thông vận tải

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 164

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Những khái niệm chung và cơ sở phân tích mạch điện tử

Chương 2: Hồi tiếp

Chương 3: Các sơ đồ cơ bản của tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transitor

Chương 4: Khuếch đại và coogn suất

Chương 5: Khuếch đại thuật toán

Chương 6: Mạch lọc tích cực

Chương 7: Các mạch dao động

Chương 8: Điều khiển biên độ

Chương 9: Giải điều chế (Tách sóng)

Chương 10: Trộn tần

Chương 11: Chuyển đổi tương tự số và chuyển đổi số tương tự

Phần bài tập

 

Download

Có thể bạn cần

Mạch điện tử - Tập 1Mạch điện tử - Tập 1

Nguyễn Tấn Phước

154  2008  57 

Tiếng Anh 12 nâng caoTiếng Anh 12 nâng cao

Tứ Anh, Mai Vi Phương, Phan Hà, Huỳnh Đông Hải, Huỳnh Thị Kim Hoa, Vũ Thị Lan, Lương Thị Lý, Song Phúc

242  214 

50 đề trắc nghiệm Ngữ văn THPT 1050 đề trắc nghiệm Ngữ văn THPT 10

Đỗ Kim Hảo

143  156 

720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8720 câu trắc nghiệm Tiếng Anh 8

Nguyễn Bình Minh

139  256 

Giáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đớiGiáo trình công nghệ lạnh thực phẩm nhiệt đới

Trần Đức Ba, Trần Thu Hà, Nguyễn Văn Tài, Đỗ Hữu Hoàng, Lê Quang Liêm

396  2160  45