Vệ sinh và an toàn thực phẩm - Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm

2360 | 19-04-2016 | 76
Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Nhan đề: Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 348

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO VI SINH VẬT

CHƯƠNG 3: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨA ĐỘC TỐ

CHƯƠNG 4: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

CHƯƠNG 5: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

CHƯƠNG 6: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO PHÂN HOÁ HỌC VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CHƯƠNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT THỰC PHẨM

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 2Giáo trình quản trị doanh nghiệp - Tập 2

Hoàng Minh Đường, Nguyễn Thừa Lộc

331  732 

Giáo trình công nghệ CNCGiáo trình công nghệ CNC

Trần Đức Quý, Phạm Văn Bổng, Nguyễn Xuân Chung,Nguyễn Văn Thiện, Hoàng Tiến Dũng,Trịnh Văn Long

145  931 

Let's Go 5: WorkBook 3 EditionLet's Go 5: WorkBook 3 Edition

C. Hartzler, R. Nakata, K. Frazier, B. Hoskins

82  467