Vệ sinh và an toàn thực phẩm - Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm

4035 | 19-04-2016 | 140
Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Nhan đề: Vệ sinh và an toàn thực phẩm

Tác giả: Nguyễn Đức Lượng, Phạm Minh Tâm,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2000

Số trang: 348

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 2: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO VI SINH VẬT

CHƯƠNG 3: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM THỰC PHẨM CHỨA ĐỘC TỐ

CHƯƠNG 4: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO CÁC QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN THỰC PHẨM

CHƯƠNG 5: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO CÁC CHẤT PHỤ GIA THỰC PHẨM

CHƯƠNG 6: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM DO PHÂN HOÁ HỌC VÀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT

CHƯƠNG 7: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM VI SINH VẬT THỰC PHẨM

CHƯƠNG 8: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình truyền động điệnGiáo trình truyền động điện

Bùi Đình Tiếu

218  1333  23 

Bài tập kỹ thuật điệnBài tập kỹ thuật điện

Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn

105  1838  23 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rauỨng dụng công nghệ trong sản xuất rau

Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng

198  866 

Giáo trình quản lý dự án đầu tưGiáo trình quản lý dự án đầu tư

Từ Quang Phương

303  1370  26