Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rau - Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng

944 | 26-05-2016 | 7
Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rau

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rau

Tác giả: Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 198

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất rau, công nghệ trồng rau, kỹ thuật trồng rau,

Download

Tóm tắt:

Chương 1:  Hiện trạng và môi trường sản xuất rau ở nước ta

Chương 2: Tổ chức sản xuất rau sạch

Chương 3: Kỹ thuật trồng một số loại rau chủ yếu

Download

Có thể bạn cần

Bài tập thực hành Vật lý 6Bài tập thực hành Vật lý 6

Phạm Ngọc Tiến, Nguyễn Đức Hiệp, Lê Cao Phan

101  147 

Giáo trình điều khiển máy điệnGiáo trình điều khiển máy điện

Bộ môn thiết bị điện

142  1686  17