Quản Lý Chất Lượng Trong Công Nghiệp Thực Phẩm - Hà Duyên Tư

2194 | 26-05-2016 | 101
Quản Lý Chất Lượng Trong Công Nghiệp Thực Phẩm

Nhan đề: Quản Lý Chất Lượng Trong Công Nghiệp Thực Phẩm

Tác giả: Hà Duyên Tư,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 185

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: quản lý chất lượng, chất lượng thực phẩm, công nghiệp thực phẩm,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Chất lượng thực phẩm

Chương 2. Hoạt động quản lý và kiểm tra chất lượng sản phẩm

Chương 3. Kỹ thuật lấy mẫu

Chương 4. Kỹ thuật kiểm tra thống kê trong sản xuất

Chương 5. Xử lý thống kê số liệu kiểm tra

Chương 6. Hệ thống tiêu chuẩn hóa

Phụ lục

Download

Có thể bạn cần

Nhập môn Robot công nghiệpNhập môn Robot công nghiệp

Lê Hoài Quốc, Chung Tấn Lâm

222  143 

500 bài Toán chọn lọc 10500 bài Toán chọn lọc 10

Hàn Liên Hải, Ngô Long Hậu, Mai Trường Giáo, Hoàng Ngọc Anh

248  81 

Giáo trình giao diện ghép nối ngoại viGiáo trình giao diện ghép nối ngoại vi

Phó Đức Toàn

132  809 

Ansys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạnAnsys và mô phỏng số trong công nghiệp bằng phần tử hữu hạn

Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Trọng Giảng

254  1145  28