Nấm mốc trong thực phẩm - Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

1176 | 06-06-2016 | 28
Nấm mốc trong thực phẩm

Nhan đề: Nấm mốc trong thực phẩm

Tác giả: Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch),

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 1980

Số trang: 301

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nấm ăn, vi nấm, nắm móc,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG I : NẤM MÓC TRÊN LƯƠNG THỰC PHẨM

CHƯƠNG II : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM VÀ CÁC ĐỘC TỐ NẤM

CHƯƠNG III : BỆNH ĐỘC TỐ AFLATOXIN

CHƯƠNG IV : BỆNH ĐỘC TỐ  CLAVAXIN

CHƯƠNG V : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC ASPERGILLUS KHÁC 

CHƯƠNG VI : BỆNH ĐỘC TỐ ISLANĐIXIN

CHƯƠNG VII : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO CÁC PENICILLIUM KHÁC 

CHƯƠNG VIII : BỆNH ĐỘC TỐ  NẤM  DO FUSARIUM

CHƯƠNG IX : BỆNH ĐỘC TỐ SPORIDESMIN

CHƯƠNG X : BỆNH ĐỘC TỐ NẤM DO STACHYBOTRYS

CHƯƠNG XI : CÁC BỆNH ĐỘC TỐ NẤM KHÁC 

CHƯƠNG XII : TRIỂN VỌNG ĐẤU TRANH CHỐNG BỆNH 

 

Download

Có thể bạn cần

400 bài tập Vật lý 11 nâng cao400 bài tập Vật lý 11 nâng cao

Trần Văn Dũng

280  258 

English Pronunciation in use - Elementary + CDEnglish Pronunciation in use - Elementary + CD

Jonathan Marks

168  307 

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Nguyễn Văn Lộc

264  3559  120 

Thực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điệnThực hành nghề điện sửa chữa mô tơ điện

Đặng Văn Tỏ, Nguyễn Thị Tuyết, Phạm Thanh Đường

483  1187  48