Kỹ thuật sản xuất muối khoáng - Bùi Song Châu

1426 | 26-05-2016 | 24
Kỹ thuật sản xuất muối khoáng

Nhan đề: Kỹ thuật sản xuất muối khoáng

Tác giả: Bùi Song Châu,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 175

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sản xuất muối khoáng, Công nghệ sản xuất NaCl , Công nghệ sản xuất KCl,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Hệ hai cấu tử muối - nước

Chương 2: Hệ ba cấu tử muối - nước

Chương 3: Hệ bốn cấu tử đơn giản muối - nước

Chương 4: Hệ bốn cấu tử muối - nước tương tác

Chương 5: Hệ năm cấu tử muối - nước

Chương 6: Công nghệ sản xuất NaCl từ nước biển

Chương 7: Công nghệ sản xuất KCl từ nước ót của muối biển

Download

Có thể bạn cần

Access 2010 All-in-One For DummiesAccess 2010 All-in-One For Dummies

Alison Barrows, Margaret Levine Young, Joseph C. Stockman

795  1141 

Giáo trình động cơ đốt trongGiáo trình động cơ đốt trong

Phùng Minh Hiên, Nguyễn Minh Phương, Lưu Văn Long

161  1018 

Bài tập vẽ kỹ thuậtBài tập vẽ kỹ thuật

Nguyễn Thị Mỵ

100  1848  21