Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 2 - Bùi Đức Hợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga

2230 | 14-05-2016 | 66
Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 2

Nhan đề: Kỹ thuật chế biến lương thực - Tập 2

Tác giả: Bùi Đức Hợi, Lê Hồng Khanh, Mai Văn Lề, Lê Thị Cúc, Hoàng Thị Ngọc Châu, Lê Ngọc Tú, Lương Hồng Nga,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 286

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: ,

Download

Tóm tắt:

Phần thứ tư: Kỹ thuật sản xuất tinh bột

Chương 24: Nguyên liệu sản xuất tinh bột

Chương 25: Những tính chất chung của tinh bột

Chương 26: Công nghệ sản xuất tinh bột từ nguyên liệu cũ

Chương 27: Công nghệ sản xuất bột ngô và cao lương

Phần thứ năm: Kỹ thuật sản xuất bánh mì và mì sợi

Chương 28: Giá trị sản phẩm của bánh mì và mì sợi

Chương 29: Nguyên liệu trong sản xuất bánh mì và mì sợi

Chương 30: Chuẩn bị bột nhào

Chương 31: Tạo hình bán thành phẩm

Chương 32: Nướng bánh

Chương 33: Các chất làm tăng chất lượng bánh mì

Chương 34: Kỹ thuật sản xuất bánh điểm tâm

Chương 35: Bảo quản bánh mì

Chương 36: Kỹ thuật sản xuất mì sợi

Phần thứ sáu: Kỹ thuật sản xuất thức ăn hỗn hợp  cho chăn nuôi

Chương 37: Vai trò các chất dinh dưỡng trong thức ăn

Chương 38: Các phương pháp đánh giá giá trị dinh dưỡng  của thức ăn

Chương 39: Nhu cầu dinh dưỡng và phương pháp xây dựng khẩu phần ăn

Chương 40: Những đặc điểm về dinh dưỡng của một số nguyên liệu để sản xuất thức ăn gia súc

Chương 41: Các khâu kỹ thuật cơ bản trong dây chuyền sản xuất thức ăn  hỗn hợp cho gia súc

Các phụ lục

Download

Có thể bạn cần