Giáo trình kiểm tra chất lượng thực phẩm - Phạm Xuân Vượng

2709 | 26-05-2016 | 102
Giáo trình kiểm tra chất lượng thực phẩm

Nhan đề: Giáo trình kiểm tra chất lượng thực phẩm

Tác giả: Phạm Xuân Vượng,

Nhà xuất bản: Hà Nội

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 256

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: chất lượng thực phẩm, kiểm tra thực phẩm, kiểm tra chất lượng,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM 

Chương 2. HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Chương 3. KỸ THUẬT KIỂM TRA THỐNG KÊ

Chương 4. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC THÀNH PHẦN HÓA HỌC CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

Chương 5. PHÂN TÍCH CẢM QUAN

Chương 6. BAO BÌ THỰC PHẨM

Chương 7. TIÊU CHUẨN VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA MỘT SỐ LOẠI THỰC PHẨM

PHẦN THỰC HÀNH

Download