Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

745 | 01-06-2016 | 6
Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Nhan đề: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 130

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học trong sản xuất, công nghệ sinh học với đời sống,

Download

Tóm tắt:

1. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VI SINH

2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG NÔNG NGHIỆP

3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VI SINH TRONG CÔNG NGHIỆP ĐỂ TẠO MEN

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Cơ học lý thuyếtBài tập Cơ học lý thuyết

Nguyễn Thúc An,Khổng Doãn Điền,Nguyễn Đình Chiều,Nguyễn Đăng Tộ,Nguyễn Bá Cự,Lê Đình Don,Nguyễn Đình Thông,Nguyễn Thị Thanh Bình

203  27 

Giáo trình cơ kỹ thuậtGiáo trình cơ kỹ thuật

Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc

342  1114  10