Tế bào học - Thái Duy Ninh

921 | 30-05-2016 | 7
Tế bào học

Nhan đề: Tế bào học

Tác giả: Thái Duy Ninh,

Nhà xuất bản: ĐH Sư Phạm

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 193

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1. Đại cương về tế bào
Chương 2. Tế bào nhân sơ
Chương 3. Tế bào nhân chuẩn
Chương 4. Sự phân chia tế bào
Chương 5. Phương pháp nghiên cứu tế bào

Download

Có thể bạn cần