Sinh lý học - Tập 1 - Trịnh Bỉnh Duy, Phạm Thị Minh Đức, Phùng Xuân Bình, Lê Thu Liên, Hoàng Thế Long

768 | 05-06-2016 | 5
Sinh lý học - Tập 1

Nhan đề: Sinh lý học - Tập 1

Tác giả: Trịnh Bỉnh Duy, Phạm Thị Minh Đức, Phùng Xuân Bình, Lê Thu Liên, Hoàng Thế Long,

Nhà xuất bản: Y Học

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 363

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh lý học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Sinh lý đại cương

Chương 2: Sinh lý máu và các dịch thể

Chương 3: Sinh lý tuần hoàn

Chương 4: Sinh lý hô hấp

Chương 5: Tiêu Hóa

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ mạ điệnCông nghệ mạ điện

Trần Minh Hoàng

256  1643  71 

Công nghệ và thiết bị xi măng Poóc LăngCông nghệ và thiết bị xi măng Poóc Lăng

Vũ Đình Đấu

311  1074  20 

Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2Cẩm nang sửa chữa xe ô tô - Tập 2

Quốc Bình, Văn Cảnh

309  198 

Máy điện 1, 5thMáy điện 1, 5th

Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu

334  2996  119