Sinh học đại cương - Nguyễn Như Hiền

911 | 06-06-2016 | 5
Sinh học đại cương

Nhan đề: Sinh học đại cương

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 246

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sinh học, ,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Thành phần hoá học của cơ thể sống

Chương 2: Cấu tạo tế bào của cơ thể

Chương 3: Phân loại đa dạng cơ thể sống

Chương 4: Đa dạng cơ thể sống

Chương 5: Năng lượng và các hệ sinh thái

Chương 6: Các quần thể

Chương 7: Đa dạng các hệ sinh thái

Chương 8: Các chu trình dinh dưỡng

Chương 9: Sinh thái nhân văn

Chương 10: Cơ sở phân tử và tế bào của di truyền

Chương 11: Biến dị di truyền

Chương 12: Các phương thức di truyền và cácquy luật mendel

Chương 13: Cơ sở di truyền của tiến hóa

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình thiết kế hệ thống lạnhGiáo trình thiết kế hệ thống lạnh

Đỗ Trọng Hiển

140  1226  22 

Giáo trình cung cấp điệnGiáo trình cung cấp điện

Bộ môn cung cấp điện

171  979  19 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  1549  62 

Di truyền tế bàoDi truyền tế bào

Nguyễn Như Hiền

174  886  12