Giáo trình sinh học tế bào - Nguyễn Như Hiền

2673 | 30-05-2016 | 79
Giáo trình sinh học tế bào

Nhan đề: Giáo trình sinh học tế bào

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: Giáo dục

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 259

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào học, sinh học tế bào,

Download

Tóm tắt:

Phần mở đầu: Đối tượng, nhiệm vụ của sinh học tế bào

Phần 1: Tổ chức phân tử của tế bào

Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào

Phần 2: Cấu trúc và chức năng của tế bào

Chương 2: Tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn

Chương 3: Cấu trúc và chức năng của màng sinh chất

Chương 4: Tế bào chất và các bào quan

Chương 5: Nhân tế bào

Phần 3: Chuyển hóa vật chất và nâng lượng ở tế bào

Chương 6: Năng lượng và chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Chương 7: Các phương thức chuyển hóa năng lượng ở tế bào

Phần 4: Chu kỳ tế bào và sự sinh sản của tế bào

Chương 8: Chù kỳ tế bào

Chương 9: Sự phân bào

Download

Có thể bạn cần

Tiếng Anh trong kiến trúc và xây dựngTiếng Anh trong kiến trúc và xây dựng

James Cumming, Đỗ Hữu Thành, Hoàng Anh Dũng

238  441 

Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)Bài tập Tiếng Anh 10 (Có đáp án)

Võ Thị Thúy Anh, Tôn Nữ Phương Chi

176  169 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rauỨng dụng công nghệ trong sản xuất rau

Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng

198  946 

Quản trị chiến lược kinh doanh quốc tếQuản trị chiến lược kinh doanh quốc tế

Nguyễn Thị Thu Thủy

102  583