Giáo trình di truyền học người - Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt

1124 | 30-05-2016 | 21
Giáo trình di truyền học người

Nhan đề: Giáo trình di truyền học người

Tác giả: Chu văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trình Đình Đạt,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 166

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: di truyền học, di truyền học người,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người 

Chương 2: Nhiễm sắc thể và gen của người 

Chương 3: Phân tích sự di truyền tính trạng của người 

Chương 4: Quần thể người, sự di truyền trong quần thể ngẫu phối 

Chươgn 5: Di truyền hóa sinh 

Phụ lục: bản đồ nhiễm sắc thể của người 

Tài liệu tham khảo 

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình dung sai lắp ghépGiáo trình dung sai lắp ghép

Nguyễn Dần, Nguyễn Hữu Thường

113  1115 

Dao động kỹ thuậtDao động kỹ thuật

Nguyễn Văn Khang

325  133 

Điều khiển số máy điệnĐiều khiển số máy điện

Lê Văn Doanh, Nguyễn Thế Công, Nguyễn Trung Sơn, Cao Văn Thành

298  1065  16