Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG - Đặng Thị Hoàng Oanh

810 | 05-06-2016 | 5
Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Nhan đề: Giáo trình VI SINH ĐẠI CƯƠNG

Tác giả: Đặng Thị Hoàng Oanh,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2008

Số trang: 100

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: vi sinh vật,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 MỞ ĐẦU

Chương 2 VI SINH VẬT NHÂN NGUYÊN

Chương 3 VI SINH VẬT NHÂN THẬT

Chương 4 VIRUT

Chương 5 DINH DƯỠNG CỦA VI SINH VẬT

Chương 6 SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VI SINH VẬT

Chương 7 DI TRUYỀN CỦA VI SINH VẬT

Chương 8 SINH CẢNH VÀ VAI TRÒ CỦA VI SINH VẬT NƯỚC

Chương 9 MẦM BỆNH VI SINH VẬT VÀ CƠ CHẾ BẢO VỆ CỦA VẬT CHỦ

 

Download

Có thể bạn cần

Bài tập Tiếng Anh 6 (Tập 1-Tập 2)Bài tập Tiếng Anh 6 (Tập 1-Tập 2)

Nguyễn Bảo Trang, Trần Quang Ngọc Thúy, Phạm Thị Thanh Thảo

211  126 

Khí nén và thủy lựcKhí nén và thủy lực

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lan

192  1034  28