Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa - Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó

664 | 05-06-2016 | 6
Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Nhan đề: Giá trị dinh dưỡng và công nghệ chế biến sửa

Tác giả: Chu Thị Thơm, Phan Thị Lài, Nguyễn Văn Tó,

Nhà xuất bản: Lao động

Năm xuất bản: 2006

Số trang: 138

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: sửa dinh dưỡng, chế biến sửa,

Download

Tóm tắt:

I. THÀNH PHẦN VÀ GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG CỦA SỮA

II. THU NHẬN SỮA

III. CÁCH CHẾ BIẾN SỮA

IV. SẢN XUẤT KEM

V. SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM LÊN MEN

VI. SẢN XUẤT PHOMAT

VII. SẢN XUẤT BƠ

 

Download

Có thể bạn cần

Công nghệ sản xuất phân bón vô cơCông nghệ sản xuất phân bón vô cơ

La Văn Bình, Trần Thị Hiền

144  1355  35 

Ứng dụng công nghệ trong sản xuất rauỨng dụng công nghệ trong sản xuất rau

Trần Khắc Thi, Trần Ngọc Hùng

198  842 

Sổ tay dung sai lắp ghépSổ tay dung sai lắp ghép

Ninh Đức Tốn

312  1204  15