Di truyền và công nghệ tế bào soma - Nguyễn Như Hiền

603 | 20-05-2016 | 6
Di truyền và công nghệ tế bào soma

Nhan đề: Di truyền và công nghệ tế bào soma

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 125

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào soma, di truyền học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO SOMA

Chương 2: ĐỘT BIẾN VÀ TÁI TỔ HỢP SOMA

Chương 3: LAI TẾ BÀO SOMA

Chương 4: DI TRUYỀN TẾ BÀO SOMA VÀ UGN THƯ

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Giáo trình kiến trúc máy vi tínhGiáo trình kiến trúc máy vi tính

Vũ Chấn Hưng

92  1063  19 

Lò vi ba và bếp điện từLò vi ba và bếp điện từ

Nguyễn Minh Đức

141  862  25 

Giáo trình kỹ thuật môi trườngGiáo trình kỹ thuật môi trường

Trần Kim Cương

94  554 

Công nghệ khí nénCông nghệ khí nén

Hồ Đắc Thọ

630  17