Di truyền và công nghệ tế bào soma - Nguyễn Như Hiền

427 | 20-05-2016 | 5
Di truyền và công nghệ tế bào soma

Nhan đề: Di truyền và công nghệ tế bào soma

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2002

Số trang: 125

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: tế bào soma, di truyền học,

Download

Tóm tắt:

Chương 1: CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO SOMA

Chương 2: ĐỘT BIẾN VÀ TÁI TỔ HỢP SOMA

Chương 3: LAI TẾ BÀO SOMA

Chương 4: DI TRUYỀN TẾ BÀO SOMA VÀ UGN THƯ

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Thực hành chế tạo robot điều khiển tư xaThực hành chế tạo robot điều khiển tư xa

Trần Thế San, Tăng Văn Mùi, Nguyễn Ngọc Phương

135  453 

Đồ gá cơ khí và tự động hóaĐồ gá cơ khí và tự động hóa

Trần Văn Địch, Lê Văn Tiến, Trần Xuân Việt

171  446 

Giáo trình thực hành phay bàoGiáo trình thực hành phay bào

Tổ thực hành phay bào

157  498 

Giáo trình vật liệu cơ khíGiáo trình vật liệu cơ khí

Châu Minh Quang

79  421 

Giáo trình môn học chi tiết máyGiáo trình môn học chi tiết máy

TT công nghệ cơ khí

187  351