Di truyền tế bào - Nguyễn Như Hiền

885 | 05-06-2016 | 12
Di truyền tế bào

Nhan đề: Di truyền tế bào

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 174

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Di truyền tế bào,

Download

Tóm tắt:

Chương 1:  Cơ sở phân tử của di truyền tế bào

Chương 2: Thể nhiễm sắc của tế bào - tổ chức chứa ADN

Chương 3: Cơ sở tế bào của biến dị di truyền

 

Chương 5: Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào

Chương 6: Điều chỉnh chu kỳ tế bào

Chương 7: Di truyền tế bào Lai Soma

Chương 8: Di truyền tế bào Soma và ung thư

 

Download