Di truyền tế bào - Nguyễn Như Hiền

1199 | 05-06-2016 | 17
Di truyền tế bào

Nhan đề: Di truyền tế bào

Tác giả: Nguyễn Như Hiền,

Nhà xuất bản: ĐH Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản: 2005

Số trang: 174

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Di truyền tế bào,

Download

Tóm tắt:

Chương 1:  Cơ sở phân tử của di truyền tế bào

Chương 2: Thể nhiễm sắc của tế bào - tổ chức chứa ADN

Chương 3: Cơ sở tế bào của biến dị di truyền

 

Chương 5: Chu kỳ sống của tế bào và sự phân bào

Chương 6: Điều chỉnh chu kỳ tế bào

Chương 7: Di truyền tế bào Lai Soma

Chương 8: Di truyền tế bào Soma và ung thư

 

Download

Có thể bạn cần

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Hình học 10

Nguyễn Minh Hà, Nguyễn Xuân Bình

323  145 

55 Cách để cư xử đúng mực55 Cách để cư xử đúng mực

Nguyễn Thu Hương

66  187 

Giáo trình kế toán quản trịGiáo trình kế toán quản trị

Trần Nhật Thiện

117  1239 

Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2Giáo trinh Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam - Sơ cấp 2

Cho Hang Rok, Lee Mi Hye, Lê Đăng Hoan, Lê Thị Thu Giang, Đỗ Ngọc Luyến, Lương Nguyễn Thanh Trang

360  256