Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp - Lê Văn Hoàng

1074 | 14-12-2016 | 26
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp

Nhan đề: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp

Tác giả: Lê Văn Hoàng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 356

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học, thiết bị,

Download

Tóm tắt:

Download

Có thể bạn cần

Giáo trình máy điện đăc biệtGiáo trình máy điện đăc biệt

Nguyễn Trọng Thắng

99  1051  15 

Thủy lực và bơmThủy lực và bơm

Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang

1061  10 

55 Cách để tranh luận hiệu quả55 Cách để tranh luận hiệu quả

Nguyễn Thu Hương

66  204 

Giáo trình nguyên lý kế toánGiáo trình nguyên lý kế toán

Đoàn Quang Thiệu

242  1125