Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp - Lê Văn Hoàng

134 | 14-12-2016 | 4
Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp

Nhan đề: Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học trong công nghiệp

Tác giả: Lê Văn Hoàng,

Nhà xuất bản: Khoa học kỹ thuật

Năm xuất bản: 2004

Số trang: 356

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học, thiết bị,

Download

Tóm tắt:

Download

Ebook Ngẫu Nhiên

Cấu kiện điện tửCấu kiện điện tử

Trần Thị Cầm

230  265 

Beginning PHP Apache MySQL Web DevelopmentBeginning PHP Apache MySQL Web Development

Michael Glass, Yann Le Scouarnec, Elizabeth Naramore, Gary Mailer, Jeremy Stolz, Jason Gerner

723  512 

Máy và thiết bị nângMáy và thiết bị nâng

Trương Quốc Thành, Phạm Quang Dũng

363  510  26 

Hóa thạch trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam Hóa thạch trùng lỗ Kainozoi thềm lục địa và các vùng lân cận ở Việt Nam

Nguyễn Ngọc, Nguyễn Hữu Cử, Đỗ Bạt

388  136