Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng - Trần Thị Lệ

631 | 05-06-2016 | 2
Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Nhan đề: Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Tác giả: Trần Thị Lệ,

Nhà xuất bản: ĐH Nông lâm Huế

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 261

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học,

Download

Tóm tắt:

Bài 1 CÔNG NGHỆ DNA TÁI TỔ HỢP

Bài 2 CÁC KỸ THUẬT CHÍNH SỬ DỤNG TRONG PHÂN TÍCH NUCLEIC ACID

Bài 3 CÔNG NGHỆ CHUYỂN GENE VÀO TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 4 ỨNG DỤNG CỦA CÔNG NGHỆ CHUYỂN GEN VÀO TẾ BÀO THỰC VẬT

Bài 5 CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO THỰC VẬT

Download

Có thể bạn cần

Amazing Science 2Amazing Science 2

Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc

100  1298  14 

Giáo trình giao diện ghép nối ngoại viGiáo trình giao diện ghép nối ngoại vi

Phó Đức Toàn

132  796 

Giáo trình đồ án thiết kế máyGiáo trình đồ án thiết kế máy

Nguyễn Quang Tuyến

122  1288  13