Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng - Trần Thị Lệ

745 | 05-06-2016 | 2
Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Nhan đề: Bài giảng Công nghệ sinh học ứng dụng

Tác giả: Trần Thị Lệ,

Nhà xuất bản: ĐH Nông lâm Huế

Năm xuất bản: 2009

Số trang: 261

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: công nghệ sinh học