Bài Giảng Nấm Ăn Và Vi Nấm - Lê Lý Thùy Trâm

884 | 05-06-2016 | 11
Bài Giảng Nấm Ăn Và Vi Nấm

Nhan đề: Bài Giảng Nấm Ăn Và Vi Nấm

Tác giả: Lê Lý Thùy Trâm,

Nhà xuất bản: ĐH Bách Khoa Đà Nẵng

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 135

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: nấm ăn, vi nấm,

Download

Tóm tắt:

Chương 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI NẤM

I. Giới thiệu về giới Nấm – Phân loại

II. Tầm quan trọng của Nấm đối với con người

Chương 2: CÁC ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA NẤM

I. Đặc điểm cấu tạo tế bào

II. Đặc điểm dinh dưỡng

III. Đặc điểm sinh sản và chu trình sống.

Chương 3: NẤM TRỒNG

I. Khái niệm

II. Giới thiệu khái quát về nghể trồng nấm.

III. Các đặc điểm của nấm trồng

IV. Một số nguyên tắc trong trồng nấm.

V. Thu hái và chế biến sản phẩm

Chương 4: KỸ THUẬT TRỒNG MỘT SỐ LOÀI NẤM QUEN THUỘC

I. Kỹ thuật trồng nấm rơm

II. Kỹ thuật trồng nấm mèo

III. Kỹ thuật trồng nấm bào ngư

Chương 5: VI NẤM

I. Khái niệm

II. Đặc điểm.

III. Một số ứng dụng của vi nấm trong công nghiệp

Download

Có thể bạn cần

Hệ thống khí nén - Tập 2: Kỹ thuật cơ khíHệ thống khí nén - Tập 2: Kỹ thuật cơ khí

Nhữ Thương Mai, Trần Văn Địch

76  65 

Bơm máy nén quạt trong công nghiệpBơm máy nén quạt trong công nghiệp

Nguyễn Minh Tuyển

196  1148  17 

Giáo trình CAD-CaM-CNCGiáo trình CAD-CaM-CNC

Nguyễn Ngọc Đào

96  2057  49