Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật - Hà Thị Lệ Ánh

1928 | 20-05-2016 | 20
 Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật

Nhan đề: Giáo trình Hình thái giải phẩu học thực vật

Tác giả: Hà Thị Lệ Ánh,

Nhà xuất bản: ĐH Cần Thơ

Năm xuất bản: 2007

Số trang: 199

Ngôn ngữ: Tiếng Việt

Từ khóa: Công nghệ sinh học, Thực vật, Giải phẫu, Hình thái ,

Download

Tóm tắt:

CHƯƠNG MỞ ĐẦU

CHƯƠNG  1 CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀO THỰC VẬT

CHƯƠNG 2 VÁCH TẾ BÀO

CHƯƠNG 3 MÔ THỰC VẬT

CHƯƠNG 4 CƠ QUAN SINH DƯỠNG

CHƯƠNG 5  SỰ SINH SẢN Ở THỰC VẬT

Download

Có thể bạn cần

Nấm mốc trong thực phẩmNấm mốc trong thực phẩm

Claude Moreau, Đặng Hồng Miên (dịch)

301  1041  24 

Nguyên lý động cơ đốt trongNguyên lý động cơ đốt trong

Nguyễn Tấn Tiến

492  1504  24 

Giáo trình thực tập qua ban máyGiáo trình thực tập qua ban máy

Nguyễn Thế Minh

48  725 

Cơ sở kỹ thuật điện tử sốCơ sở kỹ thuật điện tử số

Vũ Đức Thọ, Đỗ Xuân Thụ

359  1366  30 

Thiết kế kiến trúc công nghiệpThiết kế kiến trúc công nghiệp

Nguyễn Minh Thái

237  1381  42